Bokklubben

Det var några arbetskamrater som omkring 2005 hörde Märta Tikkanen tala om sitt författarskap och sina erfarenheter av missbruk i äktenskapet med Henrik Tikkanen. De bestämde sig genast för att läsa några av böckerna och sedan träffas och diskutera efteråt. Så småningom tillkom någon mer och till slut blev det en grupp på sex personer som fortsatte att läsa, i första hand kvinnliga författare, och sedan diskutera dem tillsammans. Numera är vi sju i gruppen och en lista på hittills lästa böcker ligger under en egen flik här.

En rolig sak med den här gruppen är, att vi alla är födda i varsitt decennium: 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet! Det ger bra spridning på infallsvinklar och erfarenheter.