Litterära sällskap

Den litterära sällskapsrörelsen är stark i Sverige. För närvarande finns mellan 100 och 150 sällskap som är ägnade levande och döda författare. Själv är jag medlem i tre sällskap: Elin Wägner-sällskapet, Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier och Lennart Hellsing-sällskapet. Dessutom är jag sekreterare i DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, som har cirka 120 litterära sällskap som medlemmar. DELS anordnar möten och konferenser om författare och litteratur. Man har också en hemsida www.dels.nu som förmedlar information bl.a. om sällskapens och DELS aktiviteter.